Dünyamız büyük bir dönüşümden geçiyor…

andoka Danışmanlık bu dönüşüm sürecinde şirketinizin sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışanlarınızı, tedarikçilerinizi ve müşterilerinizi eğitecek yenilikçi yöntemlerle sizleri destekliyor!
image

01

Kurumsal Karbon Ayak İzi

Ölçmediğiniz şeyi yönetemezsiniz

Bilim insanları tarafından insanlığın önündeki en büyük engellerden biri olarak tanımlanan iklim değişikliğine kurumunuzun faaliyetleri sonucunda ne kadar etkiniz olduğunu bilmek istemez misiniz?
İklim değişikliği ile ilgili kurumsal stratejilerin geliştirilmesi, kurumuzun iklim değişikliğine olan etkisinin hesaplanması ve gerçekçi ve ulaşılabilir azaltım hedefleri belirlenmesi için kurumunuz çalışanlarıyla birlikte yaşayan ve sürekli gelişmeye açık bir sera gazı yönetim sistemi kuruyoruz.
Yapılan tüm çalışmaları müşterilerimizin ihtiyacına yönelik olarak ilgili standartlarda raporluyoruz ve doğrulayıcı kuruluşların yapacağı denetimlerde kurum yetkililerine destek oluyoruz.

02

Kapsam 3 Hesaplama

Değer zincirinizin iklim değişikliğine olan etkisini yönetin!

İklim değişikliğine olan etkinizi anlamak için artık sadece direkt emisyonlarınızı ölçüp yönetmeniz yeterli değil! Etkinizi tam anlamıyla kavrayabilmek için Kapsam 3 emisyonlarınızı değerlendirip değer zincirinizdeki etkinizi yönetebilmeniz için size destek oluyoruz.
Tüm kapsam 3 emisyonlarınızı Sera Gazı Protokolü’nün belirlediği 15 kategoride değerlendirip, kurumunuz için önemli olan kategorilerin belirlenmesi ve gerekli verilerin toplanması için sizlerin yanındayız. Bu kapsamda tedarikçileriniz ve müşterilerinizle en doğru şekilde iletişim kurabilmeniz, ve verileri kaynağından temin edebilmeniz için bir yol haritası hazırlıyoruz. Gereken durumlarda size doğru veri sağlayabilmeleri değer zincirinizdeki firmalara eğitimler veriyoruz.
Image

03

CDP Raporlamaları

Siz de CDP’de öncü kurumlar arasında yerinizi alın!

Kurumların iklim değişikliği ile mücadele ve/veya su güvenliği konusunda yaptıkları çalışmalarının duyurulabilmesi için Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project) raporlamalarının en yüksek puan alma hedefiyle yapılması konusunda müşterilerimize destek oluyoruz.
Bu raporlamanın en doğru şekilde yapılabilmesi için, üst yönetim ve sürdürülebilirlik ekibi ile toplantılar yaparak şirketin iklim değişikliği ve/veya su yönetimi ile ilgili:
 • Stratejilerini
 • Risklerini
 • Fırsatlarını, ve
 • Azaltım hedeflerini
Belirliyor ve raporluyoruz

04

Hedef Belirleme

Kurumunuzu öne çıkaracak SBTİ onaylı hedeflerinizi birlikte tasarlayalım!

İklim değişikliği ile ilgili hedeflerinizin belirlenmesi için kurumunuza destek oluyoruz. Science Based Targets Initiative (SBTi-Bilimsel Tabanlı Hedefler Girişimi) uyumlu hedeflerin belirlenmesinde, SBTi başvurularının yapılmasında ve hedeflerin onaylatılması aşamalarında sizlerin yanındayız.
Eğer SBTi hedeflerin daha da ötesine geçmek isterseniz, Net-Zero (Net-Sıfır) hedefler için çıktığınız uzun soluklu yolculuğunuzun yol haritasını çıkartmanızda sizlere yardımcı oluyoruz.
Image

05

Karbon Nötr Olun!

Karbon nötr olma yolculuğunda size yol gösterelim!

Günümüzde birçok kuruluş iklim değişikliği ile mücadele için adım atmaktadır. Kurumsal karbon ayak izini hesaplayıp azaltmaya çalışan kurumların, iklim değişikliği ile mücadelede atabilecekleri bir sonraki adım da karbon nötr olmaktır.
Bu yolculuğu en güvenilir şekilde tamamlayabilmeniz ve PAS 2060 Standardıyla uyumlu bir şekilde karbon nötr olabilmeniz için yol haritasını belirliyoruz.
PAS 2060 standardını kurumsal olarak karbon nötr olmanız için uygulamanın yanı sıra, sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda;
 • Seçtiğiniz faaliyetlerinize
 • Ürünlerinize
 • Hizmetlerinize
 • Binalarınıza
 • Projelerinize, veya
 • Etkinliklerinize
de uygulayabiliyoruz. Karbon nötr olma yolunda, emisyonlarınızın belirlenmesi, azaltılması ve uygun projelerin seçilerek karbon emisyon azaltım kredilerinin satın alınması için sizlere destek oluyoruz.

06

Eğitimler

Farkındalık yolculuğunda sinerji yaratalım!

Kurumumuz bünyesinde, özellikle firmanızın ihtiyaçlarına göre hazırlanabilecek olan aşağıdaki eğitimleri sunuyoruz:
 • İklim değişikliği ile ilgili bilgilendirme eğitimleri
 • ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyonlarının ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanması ve Raporlanması Eğitimi
 • Sera Gazı İzleme ve Raporlama Sistemi Eğitimi
 • Karbon ticareti ve karbon emisyon azaltım projeleri geliştirme hakkında bilgilendirme eğitimleri
 • CDP raporlama eğitimleri
Image

07

Ürün Karbon Ayak İzi

Sürdürülebilir bir yaşam için fark yaratabilirsiniz!

Kurumun öne çıkartmak istediği bir ürünün veya hizmetin yaşam döngüsü boyunca sebep olduğu sera gazı emisyonlarının hesaplanması ve yönetim ve azaltım stratejilerinin belirlenmesi için yapılan bir çalışmadır. Bu çalışma için, ürünün üretiminde kullanılan her bir hammaddenin üretiminden (örneğin ekmek için buğdayın tarlada ekilmesinden) ürünün son kullanıcı tarafından kullanılıp atık statüsünde bertaraf edilmesine kadarki yaşam döngüsü aşamaları dikkate alınmaktadır.
Bu çalışma müşterinin ihtiyacına göre şekillendirilmekte ve her türlü ürünün ve hizmetin ISO 14067, PAS 2050 veya GHG Protocol Standartlarına uygun olarak hesaplama ve raporlama yapılabilmektedir.

08

Su Ayak İzi

Hem kendimiz hem de doğa için yönetilebilir su!

Dünyamız üzerindeki en hayati kaynaklardan biri olan su üzerindeki etkinizi ölçmek ve yönetebilmek istemez misiniz?
ISO 14046 standardı uyarınca kuruluşunuzun su kullanımı ile bağlantılı çevre etkileri belirliyoruz. Su tüketimi ile ilgili risk ve fırsatların belirlenerek süreçlerde su yönetiminin optimize edilmesi ve verimliliğin arttırılması için müşterilerimize destek olurken, su tüketimi ile ilgili stratejilerin belirlenmesinde de önderlik ediyoruz.
Image

Doğru zamanı mı bekliyorsunuz? O şimdi şu AN!

Sürdürülebilir ürün ve hizmetler üreterek daha yaşanabilir bir dünya hedefine giden yol haritasını birlikte yaratalım.