PROFİL

Anlayış, yaratıcılık, mükemmellik ve değer

andoka Danışmanlık, 2008 yılından bu yana Türkiye karbon piyasasının önde gelen denetim ve danışmanlık kurumlarında ekip lideri ve yönetici olarak çalışmış olan Hande SEZER YILMAZ tarafından 2017 yılının başında İstanbul’da kurulmuştur.
CDP raporlamaları, iklim değişikliği ve su güvenliği ile ilgili kurumsal stratejilerin geliştirilmesi, risk ve fırsat değerlendirmeleri konularında Türkiye’nin önde gelen kurumlarına danışmanlık hizmeti veren andoka Danışmanlık aynı zamanda ISO 14064-1, ISO 14046, ve Sera Gazı Protokolü gibi standartlarla uyumlu karbon ve su ayak izi çalışmalarında beraber çalıştığı kurumlara destek olmaktadır.
– MAHATMA GANDİ

Dünya her insanın ihtiyacına yetecek kadarını sağlar, herkesin hırsını karşılamaya yetecek olanı değil.

DEĞERLER

Sürdürülebilir bir geleceği birlikte yaratalım!

GÜVENİLİR ve ŞEFFAF
Güven ve şeffaflık, şirketimizin DNA’sını oluşturan ve paydaşlarımızla bağımızı anbean güçlendiren temel yapıtaşımızdır.
DUYARLI
Sevgi, saygı odaklı bilincimizle; insanı, doğayı ve tüm yaşamı sever, dünyamızın kaynaklarını sorumlu bir biçimde kullanır, korur ve geliştiririz.
EŞİTLİKÇİ
Din, dil, cinsiyet, yaş, etnik köken, fiziksel engeller gibi görüş ve politikaların, çalışma süreçlerinin, her türlü ayrımcılığın karşısında yer alır, adil ve eşitlikçi yaklaşımı benimseriz.
YENİLİKÇİ
Hayal gücü ve yaratıcılığımızı, yeniye olan merakımızla birleştirir, daha iyi olmak için deneyimlerimizden öğrenir, girişimci ruhumuzla değişimin öncüsü oluruz.
DEĞER YARATAN
Yaratıcı potansiyelimizi, paydaşlarımıza değer katmak için kullanır, kurum içi farkındalık arttırıcı çalışmalar başlatır ve geliştiririz.
ÇÖZÜM ODAKLI
Ürün ve hizmet üretirken, ekip çalışmasına olan inancımız ile uzmanlığımız dışında kalan alanlarda iş birlikçilerimizle ilerler, soruna değil çözüme odaklanırız.
image
Image
CDP Raporlaması, kurumsal karbon ayak izi, karbon emisyon azaltım projelerinin geliştirilmesi ve iklim değişikliği ile ilgili standartlar konusunda kıdemli danışman. Sera gazı izleme ve raporlama sistemi baş denetçi. Sera gazı emisyon azaltım projeleri validasyon ve verifikasyon ekip lideri. İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında eğitmen.
13 yılı sera gazı yönetimi ve çevresel sürdürülebilirlik konuları ile ilgili olmak üzere toplam 19 yıllık iş deneyimi.
Motivasyonu ve iletişim becerileri yüksek, disiplinli, proaktif bir danışman. Kişisel ilgi alanları arasında sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik, kundalini yoga, kuantum hipnoterapi, metafizik ve sesle şifa bulunmaktadır.
Deneyim ve Beceriler
  • Kurumsal Sürdürülebilirlik
  • Karbon ve Su Ayak İzi
  • Gold Standard, VCS ve CDM Projeleri
  • Validasyon ve Verifikasyon denetimleri
  • Sera gazı izleme ve raporlama sistemi
  • Sera gazı eğitimleri